Piedāvājam iegādāties tehniskos palīglīdzekļus tel.22068300

Pārdodam, piegādājam, saliekam turpmākai lietošanai, apmācām kā pareizi lietot tehniskos palīglīdzekļus.

Pārvietošanās galds

Muvi - 250 EUR