Pārdodam, piegādājam, saliekam turpmākai lietošanai tehniskos palīglīdzekļus. Apmācām kā pareizi lietot.